11 Ağustos 1956 yılında Çorum’un bir köyünde doğmuşum. Yağlı boya resim çalışmalarına emeklilikte hobi olsun diye Haziran 2006’da başladım. İki yıl süreyle hafta sonları, mesaiden kalan zamanlarda, Hızır Teppeev Atölyesinde çalıştım. Çalışmalarıma, serbest “sanatçı” olarak, Edremit-Balıkesir’de aldığım ve Eylül 2010’da özgünlüğünü koruyarak düzenlediğim eski (1926) ve hoş bir evde devam ediyorum.

Öyle görünüyor ki, acısıyla tatlısıyla ve belki biraz da dünyaya geliş amacınıza bağlı olarak yaşam, hakkıyla yerine getirilmesi gereken bir yanılsamadır. Dolayısıyla daha üst bir yanılsama olarak sanat; herkes için bilinç seviyesinin ilerlemesi veya artırılmasına katkıda bulunmalıdır inancındayım.
Yaratıcı bir süreç olarak Sanat, zamanla doğada ve toplumda biriken kültürel estetik ve zarif değerlerle yaşama katkıda bulunmalıdır. Bunu yapmak suretiyle, sadece ne olduğu değil neye hizmet ettiği açısından da daha anlamlı olacaktır.

Ayrıca, yaşayan şanslı kuşaklar olduğumuzun farkındalığıyla, “Kuantum Çağı’nın” daha geniş olarak kavranması ve daha derinden deneyimlenmesi fırsatına da sahibiz. Bu durum sanata da yansıtılabilir ve umarım ki sanat daha iyi bir dünya ve evren oluşumuna katkı sağlayabilir.

İsteklendirme (motivasyon) açısından, ““Yapıcı Özgürlük” söz gelimi enerji aktarımı açısından çalışmalarımın esasını oluşturuyor; çünkü bugünün dünyasında başa çıkılması gereken en önemli sorunlardan birisinin her anlamda tahribat olduğunu düşünüyorum.

Teknik açıdan da, vasıta ( fırça, boya, malzeme, alet kullanımı v.b) ve sonuçların (çalışmanın bitmiş hali) uyumu adına, sezgi kapısından geçen deneyimlemelerle iç dünyamı keşfetmeye çalışıyorum.

Çalışmalar yapım aşamasında ve olgunlaşma sürecinde kendi yolunu izlediğinden, sanki tamamlandıkları/bittiklerinde ayrı ve bağımsız kimlikler haline geliyorlar. Dolayısıyla onlara kendilerini ifade fırsatı verilmesi arzu edilen bir durum olacaktır. Aynı titreşim okyanusunda bulunanlar olarak, her bir çalışmanın her bir izleyici/iletişim alıcısıyla çok özel bir temas kanalı vardır. Siz ne kadar onların içine girerseniz, sizinle o kadar çok iletişim kurarlar. Lütfen onların sessizce konuşmalarına izin verin ve maceralı müziklerini keşfetmeye hazır olun…Kenan K